2002 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł

Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – częstość występowania i metody leczenia

Lidia Darda-Ledzion1, Jacek Zaborski1, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Zakład Elektrofizjologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Streszczenie

Stwardnienie rozsiane (s.r.) jest jednym z naj częstszych przewlekłych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, atakującym młode dorosłe osoby. Znaczna grupa pacjentów cierpi z powodu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Zastosowanie leczenia zachowawczego, w większości przypadków, umożliwia uzyskanie poprawy funkcji pęcherza i jakości życia pacjentów.
W artykule przedstawiamy wyniki badania dotyczącego "problemów pęcherzowych" u pacjentów z s.r. Celem badania było przeprowadzenie kompleksowej analizy czynności dolnych dróg moczowych przy użyciu metod diagnostyki nieinwazyjnej. Włączonych zostało 60 kolejnych pacjentów z s.r. Zaburzenia funkcji dolnych dróg moczowych stwierdzono u 93,3% badanych, a u 5% były one pierwszymi objawami choroby. Natężenie objawów z dolnych dróg moczowych koreluje ze stopniem niesprawności, czasem trwania choroby i wynikami skali jakości życia. Do czasu rozpoczęcia tego badania leczonych było tylko 18% pacjentów.