2002 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł

Udar żylny: opis przypadku

Tadeusz Mendel1, Zofia Łysiak1, Dorota Sieklicka1, Renata Krawczyk1, Romana Bogusławska1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Zakład Radiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 2, 175-182

Streszczenie

Przedstawiamy opis przypadku 25-letniego chorego, który w przeszłości przebył 2-krotnie zakrzepicę żylną kończyn dolnych i zatorowość płucną. Zalecone leczenie acenokumarolem samowolnie przerwał, w konsekwencji tego u chorego nagle wystąpiły objawy takie, jak ból głowy, napady padaczkowe, niedowład połowiczy, niedowidzenie kwadrantowe górne. Rozpoznano na podstawie wywiadu, objawów klinicznych i badań neuroobrazujących udar żylny. W ciągu kilku tygodni objawy neurologiczne znacznie się wycofały, a utrzymywały się napady padaczkowe.