2002 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł

Rola estrogenów w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych

Agnieszka Ciesielska1, Ilona Joniec1, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 2, 130-147

Streszczenie

Dane kliniczne wskazują, że estrogeny mogą stanowić jeden z czynników ochronnych przeciwdziałających rozwojowi wielu chorób neurologicznych, między innymi chorobie Alzheimera. Wciąż jednak poddaje się w wątpliwość, czy zastosowanie estrogenów może łagodzić objawy neuropsychologiczne u kobiet ze zdiagnozowaną chA. Jednak prowadzone intensywnie prace doświadczalne na różnych zwierzęcych modelach chorób neurodegeneracyjnych, jednoznacznie wskazują na właściwości neuroprotekcyjne estrogenów. Pomimo wykazania ochronnego działania estrogenów na neurony mechanizmy komórkowe leżące u jego podstaw wciąż wymagają wyjaśnienia. Niniejsza praca przeglądowa ma na celu przybliżenie istniejącej wiedzy na temat mechanizmów aktywności neuroprotekcyjnej estrogenów.