2002 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł

Protekcyjny wpływ reakcji autoimmunologicznej na przebieg neurodegeneracji w eksperymentalnym modelu choroby Parkinsona

Iwona Kurkowska-Jastrzębska1, Ewa Bałkowiec-Iskra1, Ilona Joniec1, Anna Muszyńska1, Adam Przybyłkowski1, Andrzej Członkowski1, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 2, 166-174

Streszczenie

Celem obecnej pracy było zbadanie wpływu reakcji autoimmunologicznej na przebieg doświadczalnej neurodegeneracji, wywołanej obwodowym podaniem toksyny MPTP. MPTP dość wybiórczo niszczy komórki dopaminergiczne istoty czarnej, wywołując spadek poziomu dopaminy w prążkowiu i ubytek komórek w istocie czarnej. Myszy C57Bl zostały poddane immunizacji białkiem mieliny MOG 35-55 w celu wywołania odpowiedzi autoimmunologicznej skierowanej przeciwko antygenom tkanki nerwowej. Po 6 dniach od uczulenia, podano MPTP i badano stopień uszkodzenia układu dopaminergicznego. Myszy, u których wywołano odpowiedź zapalną, rozwinęły autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia (EAE). Pomimo tego u tych zwierząt stwierdzono mniejszy odpowiednio o ok. 35% i o 20% spadek poziomu dopaminy w 3 i 7 dniu po podaniu MPTP niż w grupie myszy, które otrzymały tylko MPTP. Nasze wyniki potwierdzają, że reakcja zapalna może mieć działanie ochronne w stosunku do uszkodzonych innym czynnikiem komórek nerwowych.