2002 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł

Cytometryczna analiza zmian parametrów profilu immunologicznego we krwi obwodowej chorych na stwardnienie rozsiane. 12-miesięczna obserwacja podczas leczenia preparatem copaxone

Dagmara Mirowska1, Aleksandra Paź1, Janusz Skierski1, Mirosława Koronkiewicz1, Jacek Zaborski1, Wojciech Wicha1, Andrzej Członkowski1, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie; Samodzielna Pracownia Cytometrii Przepływowej Instytutu Leków w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 2, 153-159

Streszczenie

Stwardnienie rozsiane (s.r.) jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, prawdopodobnie o etiologii autoimmunologicznej. Jak do tej pory nie dysponujemy skutecznymi metodami leczenia tej choroby. Jednym z preparatów budzącym coraz większe zainteresowanie jest preparat copaxone (octan glatirameru), chociaż mechanizm jego działania nie został jak do tej pory jednoznacznie wyjaśniony. Celem naszego badania było określenie czy roczna terapia glatiramerem wywołuje zmiany w zakresie parametrów profilu immunologicznego krwi obwodowej u chorych na stwardnienie rozsiane. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody cytometrii przepływowej.