Archiwum

2002, tom 18, zeszyt 1

Przewodnik Leczenia Biologicznego Zaburzeń Depresyjnych Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP)

I. Leczenie depresji w fazie ostrej i w okresie stabilizacji poprawy

Michael Bauer, Peter C. Whybrow, Jules Angst, Marcio Versiani, Hans-Jorgen Moller, WFSBP Task Force On Treatment Guidelines For Unipolar Depressive Disorders
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 1, 11-66

Przedruk z World J. Biol. Psychiatry 2002, 3, 5-43, 69-86.

Tłumaczenie z Ang.
Maria Różycka, Małgorzata Rzewuska 

 

Przewodnik Leczenia Biologicznego Zaburzeń Depresyjnych Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP)

II. Leczenie podtrzymujące przewlekłych zaburzeń depresyjnych i depresji „podprogowych” (subdepresji)

Michael Bauer, Peter C. Whybrow, Jules Angst, Marcio Versiani, Hans-Jorgen Moller, WFSBP Task Force On Treatment Guidelines For Unipolar Depressive Disorders
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 1, 69-89

Przedruk z World J. Biol. Psychiatry 2002, 3, 5-43, 69-86.

Tłumaczenie z Ang.
Maria Różycka, Małgorzata Rzewuska