2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł

Zaburzenia seksualne u chorych na schizofrenię leczonych neuroleptykami

Wojciech Kuczyński1, Małgorzata Rzewuska1, Małgorzata Luks1, Agnieszka Ziołkowska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 126-140

Streszczenie

Praca jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącego przyczyn, mechanizmów powstawania, charakteru, częstości występowania oraz metod oceny i terapii zaburzeń seksualnych u chorych na schizofrenię leczonych neuroleptykami.