2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł

Przyrost masy ciała związany z lekami antypsychotycznymi

Małgorzata Luks1, Małgorzata Rzewuska1, Agnieszka Ziołkowska1, Wojciech Kuczyński1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 113-125

Streszczenie

Praca prezentuje obecny stan wiedzy na temat wpływu neuroleptyków na przyrost masy ciała. Dotychczas opublikowane dane wskazują na to, że przyjmowanie leków antypsychotycznych prowadzi do nadwagi i otyłości u znacznego odsetka pacjentów. Szczególnie duże ryzyko istnieje podczas stosowania neuroleptyków atypowych, zwłaszcza klozapiny i olanzapiny. Przyrost masy ciała wiąże się ze wzrostem zachorowalności na choroby układu krążenia, cukrzycę, nowotwory, a także pogarsza współpracę lekarza z pacjentem. W trakcie prowadzenia kuracji neuroleptykami należy monitorować masę ciała chorego, wprowadzić odpowiednią dietę i stymulować pacjenta do zwiększania aktywności fizycznej.