2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł

Leki przeciwpsychotyczne, wskazania, przeciwwskazania, interakcje, przesłanki ułatwiające wybór leku

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 3-56

Streszczenie

W pracy przedstawiono podstawowe dane dotyczące działania klinicznego leków przeciwpsychotycznych. Podkreślono te cechy działania leków, które mogą ułatwić wybór preparatu w różnych sytuacjach klinicznych.