2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł

Łączenie risperidonu z innymi lekami

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 155-162

Streszczenie

Deficyty poznawcze są obecnie traktowane, jako podstawowe zaburzenia w schizofrenii i mogą być stwierdzane jeszcze przed wystąpieniem pierwszego epizodu choroby. Neuroleptyki atypowe wywierają korzystny wpływ na funkcje poznawcze, w przeciwieństwie do neuroleptyków klasycznych, jakkolwiek ich wpływ na funkcje poznawcze może być zróżnicowany. Wyniki naszych badań wskazują, że neuroleptyki atypowe mają zróżnicowany wpływ na funkcje poznawcze: risperidon poprawia szczególnie pamięć operacyjną i funkcje wykonawcze oraz ma znacznie lepsze działanie na objawy negatywne w porównaniu z fenotiazyjnami.
Poprawa funkcji poznawczych poprzez leczenie neuroleptykami atypowymi może powodować poprawę współpracy chorego, rozwiązywanie problemów, lepszą adaptację społeczną, oraz poprawę jakości życia chorych na schizofrenię.