2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł

Hiperprolaktynemia poneuroleptyczna – przegląd piśmiennictwa

Agnieszka Ziołkowska1, Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 72-85

Streszczenie

Praca jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącego występowania hiperprolaktynemii po lekach przeciwpsychotycznych, implikacji klinicznych i postępowania leczniczego.