2001 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 1

Artykuł

Badanie występowania hiperprolaktynemii podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych

Rzewuska Małgorzata1, Kuczyński Wojciech1, Luks Małgorzata1, Ziołkowska Agnieszka1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 1, 86-91

Streszczenie

Oceniono poziom prolaktyny u chorych na schizofrenię, przyjmujących leki przeciwpsychotyczne. Badano dwukrotnie poziom prolaktyny u 67 chorych. Badanie wykazało, że hiperprolaktynemia występuje niemal u wszystkich (niezależnie od płci) leczonych klasycznymi neuroleptykami, sulpirydem lub risperidonem.

Najmniejszy wpływ na wydzielanie prolaktyny wywierała klozapina i kwetiapina. Nie wykazano zależności pomiędzy objawami klinicznymi wiązanymi z hiperprolaktynemią i poziomem prolaktyny. Związek hiperprolaktynemii z objawami pozapiramidowymi sugeruje, że wystąpienie hieperprolaktynemii może wskazywać na przekroczenie dawki optymalnej u danego pacjenta.