1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł

Stosunek do leczenia chorych na schizofrenię, wgląd w chorobę. Skale służące do oceny współpracy w leczeniu

Krystyna Sobucka1, Małgorzata Rzewuska1, Agnieszka Chojnowska1, Wojciech Kuczyński1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 4, 39-60

Streszczenie

W pracy zestawiono narzędzia stosowane do oceny czynników wpływających na współpracę w leczeniu chorych na schizofrenię, do oceny wglądu w chorobę, do oceny współpracy w leczeniu.