1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł

Konsekwencje nagłego odstawienia olanzapiny u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii

Jolanta Rabe-Jabłońska1, Małgorzata Rzewuska2
1. Klinika Psychiatryczna AM w Łodzi
2. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 4, 61-68