1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Artykuł

Znaczenie naltreksonu w leczeniu uzależnienia alkoholowego

Marcin Ziółkowski1, Janusz Rybakowski2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM w Bydgoszczy
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 3, 10-17