1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Artykuł

Znaczenie kliniczne biotransformacji neuroleptyków

Jan Aleksander Beszłej1, Andrzej Kiejna1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 3, 59-67