1999 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 3

Artykuł

Nowe standardy APA leczenia w schizofrenii

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 3, 5-9

Streszczenie

Praca referuje nową wersję standardów (1999) opracowanych przez komitet ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA) dotyczących farmakoterapii schizofrenii.