1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Artykuł

Poglądy ordynatorów ośrodków leczenia nerwic dotyczące zagadnień związanych z farmakoterapią zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych i dystymii

Małgorzata Rzewuska1, Krystyna Sobucka1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 1, 19-46

Streszczenie

Podsumowano wyniki ankiety dotyczącej zasad terapii, wypełnionej przez 32 polskich ekspertów w dziedzinie leczenia zaburzeń nerwicowych. Wyniki wskazują na to, że poglądy dotyczące zasad postępowania nie różnią się zasadniczo od ustaleń innych grup ekspertów. Różnice dotyczą traktowania psychoterapii, jako leczenia zazwyczaj inicjującego i podstawowego w nerwicach, a farmakoterapii, jako metody pomocniczej, a nie alternatywnej. Inne różnice dotyczą mniejszej popularności niektórych leków (zwłaszcza najnowszych leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny) oraz zalecania nieco krótszego okresu farmakoterapii podtrzymującej.