1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł

Zwierzęce modele lęku – działanie anksjolityczne reprezentatywnych leków psychotropowych

Elżbieta Nowakowska1, Alfons Chodera1, Krzysztof Kus1
1. Katedra Farmakologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 4, 65-70

Streszczenie

Próba dostosowania zwierzęcych modeli lęku do klinicznych jednostek chorobowych związanych ze stresem jest trudna, gdyż ocena stanu emocjonalnego zwierząt jest subiektywna, a jednoznaczna interpretacja zagadnienia często niemożliwa. Eksperymentalne modele lęku można podzielić ze względu na charakter stosowanej metodyki do wywołania lęku u zwierząt – na testy konfliktu oraz testy oparte na naturalnych, niejako „etologicznych” zasadach.
Test dwuprzedziałowy wg Crawley’a okazał się czułym modelem lęku do badania aktywności anksjolitycznej leków o różnym mechanizmie działania i potwierdzonym klinicznie działaniu przeciwlękowym.