1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł

Wpływ leczenia neuroleptycznego na funkcje neurokognitywne u chorych na schizofrenię

Alina Borkowska1, Janusz Rybakowski2
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy
2. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 4, 51-64