1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł

Wielomiesięczne stosowanie risperidonu w schizofreniach

Inessa Rudnik-Szałaj1, Beata Galińska1, Włodzimierz Chrzanowski1, Andrzej Łukaszewicz1
1. Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Białymstoku
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 4, 33-41

Streszczenie

Celem tego badania była ocena skuteczności działania risperidonu. Wielomiesięcznym badaniem objęto 35 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Po 6 miesiącach poprawę stanu zdrowia uzyskano u 22 pacjentów (63% ogółu badanych), a po 12 miesiącach poprawa utrzymywała się u 15 pacjentów (43% ogółu badanych), w tym u 9 chorych (60% ogółu popraw) risperidon był jedynym lekiem spośród dotychczas stosowanych neuroleptyków, na który badani pacjenci zareagowali pozytywnie. Częstość występowania objawów pozapiramidowych podczas kuracji risperidonem była niewielka i zależała od dawki.