1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł

Rola receptorów glutamatergicznych NMDA w działaniu alkoholu etylowego na ośrodkowy układ nerwowy

Dorota Napiórkowska-Pawlak1, Robert Pawlak1, Barbara Malinowska1
1. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy; Zakład Farmakodynamiki Akademii Medycznej w Białymstoku
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 4, 79-91

Streszczenie

Alkohol etylowy hamuje aktywność receptorów glutamatergicznych NMDA w ośrodkowym układzie nerwowym. Działanie to odpowiada za niektóre ośrodkowe efekty pojedynczych dawek etanolu, takie jak na przykład: działanie amnestyczne, przeciwdrgawkowe czy neuroprotekcyjne. Długotrwała intoksykacja etanol owa wywołuje wzrost gęstości receptorów NMDA w mózgu. Po odstawieniu alkoholu ujawnia się nadmierna aktywność układu glutamatergicznego, leżąca u podłoża drgawek i uszkodzenia neuronów podczas zespołu abstynencyjnego. Ponadto hamowanie aktywności receptorów NMDA może wzmagać działanie etanolu.