1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł

Risperidon (Rispolept®) w leczeniu schizofrenii – wyniki badania wieloośrodkowego w Polsce

Małgorzata Rzewuska1, Aleksander Araszkiewicz1, Adam Bilikiewicz1, Jacek Bomba1, Jan Horodnicki1, Jerzy Samochowiec1, Andrzej Kiejna1, Irena Krupka-Matuszczyk1, Jerzy Landowski1, Wiesław Leksowski1, Marek Masiak1, Irena Namysłowska1, Andrzej Piotrowski1, Andrzej Rajewski1, Janusz Rybakowski1, Stefan Smoczyński1, Waldemar Szelenberger1, Jacek Wciórka1, Jarosław Więckowski1, Elżbieta Żyto1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii i Kliniki Psychiatryczne Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Kliniki Psychiatryczne Akademii Medycznych: w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i UJ
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 4, 13-32

Streszczenie

Przedstawiono wyniki długoterminowego (7-miesięcznego)) badania klinicznego oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo risperidonu w leczeniu schizofrenii (DSM-3-R). Badanie, w którym wzięło udział 193 chorych w wieku 15-65 lat, przeprowadzono w 14 ośrodkach klinicznych w Polsce. Skuteczność oceniono na podstawie analizy wyników PANSS i CGI, natomiast bezpieczeństwo na podstawie analizy rejestrowanych parametrów życiowych, wyników badań laboratoryjnych, EKG, objawów niepożądanych oraz nasilenia objawów pozapiramidowych w skali ESRS. Uzyskane wyniki potwierdzają wysoką skuteczność risperidonu w odniesieniu zarówno do objawów pozytywnych, jak i negatywnych. Niski odsetek objawów niepożądanych, a zwłaszcza parkinsonowskich, świadczy o bardzo dobrym profilu bezpieczeństwa i tolerancji risperidonu.