1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł

Wpływ leków z grupy hamujących wychwyt zwrotny serotoniny na masę ciała chorych z zespołami depresyjnymi

Barbara Sęp-Kowalikowa1, Hanna Badzio-Jagiełło1, Andrzej Mikołajczuk1
1. I Klinika Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 3, 43-45

Streszczenie

Celem pracy była ocena zmian masy ciała chorych depresyjnych leczonych środkami z grupy SSRI. Przeanalizowano cotygodniowe zmiany wagi u 150 chorych leczonych fluoksetyną, fluwoksaminą, paroksetyną i sertraliną. Nie stwierdzono znaczących zmian masy ciała poza niewielkimi wahaniami nieprzekraczającymi 1 kg. Jedynie u niektórych chorych depresyjnych z otyłością i nadwagą stwierdzano znaczące spadki masy ciała przy wszystkich badanych lekach, a zwłaszcza przy fluoksetynie. Wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach.