1998 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł

Terapia monitorowana depresji

Maria Radziwon-Zaleska1, Halina Matsumoto1, Michał Skalski1, Wojciech Androsiuk1, Anna Dziklińska1, Iwona Grobel1, Paweł Kunicki1
1. I Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie; Zakład Biochemii Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 3, 5-12

Streszczenie

Terapia monitorowana depresji to metoda optymalizacji farmakoterapii, służąca zwiększeniu skuteczności i bezpieczeństwa terapii u indywidualnego chorego. Zastosowanie współczesnych technik monitorujących, takich jak: dokładna ocena stanu klinicznego, pomiar stężenia trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD) we krwi czy ocena fenotypu hydroksylacji, umożliwia optymalizację terapii w odniesieniu do konkretnego pacjenta.
Na podstawie przeprowadzonej kuracji u 32 pacjentów leczonych TLPD z powodu epizodu dużej depresji, podjęto próbę analizy uzyskanych wyników, z uwzględnieniem ewentualnych czynników prognostycznych.