1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Artykuł

Psychoterapia a algorytmy leczenia chorób afektywnych

Ewa Habrat1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 2, 74-81