Analiza agranulocytozy w przebiegu kuracji klozapiną z zastosowaniem w leczeniu molgramostymu (rHu GM-CSF)

1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Artykuł

Analiza agranulocytozy w przebiegu kuracji klozapiną z zastosowaniem w leczeniu molgramostymu (rHu GM-CSF)

Izabela Stanikowska1, Anna Żaryn-Jankowska1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 2, 94-100

Streszczenie

W pracy omówiono problem występowania agranulocytozy w terapii klozapiną, ryzyko jej wystąpienia i leczenie.
Przedstawiono przypadek kliniczny agranulocytozy w przebiegu kuracji klozapiną, w leczeniu którego zastosowano GM-CSF (molgramostym), co omówiono w świetle literatury. Podkreślono bezwzględną konieczność cotygodniowego badania obrazu morfologicznego krwi w czasie stosowania klozapiny, szczególnie w okresie najwyższego ryzyka agranulocytozy, użyteczność stosowania w leczeniu GM-CSF oraz brak przeciwwskazań do terapii neuroleptykami po przebyciu agranulocytozy.