Algorytmy w leczeniu depresji – przegląd piśmiennictwa

1998 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 2

Artykuł

Algorytmy w leczeniu depresji – przegląd piśmiennictwa

Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 2, 5-14

Streszczenie

Przeprowadzono przegląd algorytmów leczenia chorób afektywnych opracowanych przez różne grupy ekspertów. Omówiono zbieżności i różnice pomiędzy różnymi propozycjami, w szczególności International Psychopharmacology Algorithm Project (IPAP) i European Algorithm Project (EAP).