1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 1

Artykuł

Zopiklon u pacjentów leczonych ambulatoryjnie z powodu bezsenności

Tomasz Zyss1, Adam Szymusik1
1. Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 1,135-144

Streszczenie

Ocenę kliniczną preparatu Imovane przeprowadzono w grupie 50 pacjentów leczonych ambulatoryjnie z powodu bezsenności. Kuracja trwała 3 tygodnie; stosowano jedną wieczorną dawkę leku – 7,5 mg.
Imovane wykazał wyraźny wpływ nasenny mierzony redukcją punktacji Skali Nasilenia Zaburzeń Snu. Lek wpływał najkorzystniej na latencję snu (skracał ją), natomiast najmniej efektywny był w stosunku do wpływania na skróconą chorobowo długość snu. Ponadto Imovane był skuteczniejszy u osób młodszych i u chorych z niezbyt długim wywiadem bezsenności. U znacznej większości pacjentów tolerancja leku była dobra; u 42 chorych nie odnotowano żadnych objawów ubocznych. Najczęściej występującym objawem ubocznym było poczucie gorzkiego, metalicznego smaku w ustach oraz zawroty głowy z nudnościami (8-10% chorych). Nasilenie objawów ubocznych było jednak mierne; nie wymagały one zastosowania żadnego dodatkowego leczenia ani też przerwania samej kuracji.