Zegar biologiczny i rytmika okołodobowa

1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 1

Artykuł

Zegar biologiczny i rytmika okołodobowa

Jerzy Z. Nowak1, Jolanta B. Zawilska1
1. Zakład Amin Biogennych PAN w Lodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 1, 5-32