Zaburzenia oddychania podczas snu (Sleep Apnea); Zespół snu z bezdechami (ZSzB) - OSAS

1998 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 1

Artykuł

Zaburzenia oddychania podczas snu (Sleep Apnea); Zespół snu z bezdechami (ZSzB) - OSAS

Andrzej Kukwa1, Mirosława Pietniczka-Załęska1
1. Klinika Otolaryngologii AM, Szpital Czerniakowski w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 1, 49-55