1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł

Znajomość problematyki udaru mózgu wśród personelu medycznego i w społeczeństwie. Przegląd piśmiennictwa

Witold Świderski1
1. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 4, 94-100

Streszczenie

Artykuł jest przeglądem prac dotyczących wiedzy pacjentów, ludzi zdrowych oraz personelu medycznego w różnych krajach na temat problematyki udaru mózgu i czynników ryzyka. Przedstawiono również czynniki opóźniające przyjęcie do szpitala chorych z udarem mózgu. Omawiana jest organizacja i efektywność amerykańskich służb pogotowia ratunkowego i oddziałów nagłej pomocy pełniących rolę polskiej izby przyjęć. Prezentowane jest porównanie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego lekarzy pierwszego kontaktu w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.