1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł

Znaczenie nakłuć lędźwiowych w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego

Urszula Fiszer1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 4, 3-12
Słowa kluczowe: nakłucie lędźwiowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, choroby układu nerwowego

Streszczenie

Nakłucie lędźwiowe jest najprostszą metodą pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest ono zabiegiem łatwym, szybkim i bezpiecznym do przeprowadzenia u większości chorych. Nakłucie lędźwiowe nadal jest stosowane powszechnie w diagnostyce chorób układu nerwowego. Dostarcza ono ważnych danych o wartości ciśnienia śródczaszkowego i składzie płynu mózgowo-rdzeniowego. Umożliwia także podanie kontrastu do badań radiologicznych oraz leków dokanałowo.