1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł

Współczesne poglądy na postępowanie u osób dorosłych i młodzieży po pierwszym w życiu napadzie padaczkowym

Agnieszka Romaniak1, Maria Barańska-Gieruszczak1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 4, 77-82
Słowa kluczowe: padaczka, pojedynczy napad padaczkowy, idiopatyczny napad padaczkowy

Streszczenie

Omówiono postępowanie w przypadkach pierwszego w życiu napadu padaczkowego u osób dorosłych i młodzieży (z wyłączeniem napadów o ostrej etiologii objawowej). Po ustaleniu rozpoznania pierwszego napadu, idiopatycznego lub o odległej etiologii objawowej, należy rozważyć włączenie leczenia przeciwdrgawkowego. Poglądy na temat wczesnego rozpoczynania leczenia po pierwszym napadzie padaczkowym nadal nie są zgodne. Dotychczasowe badania kliniczne nie udowodniły przewagi wczesnego rozpoczynania leczenia nad odroczeniem leczenia, co do rokowania długoterminowego. Włączenie leków przeciwdrgawkowych może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, w tym nasilenia napadów padaczkowych. Niezbędne są, zatem dalsze badania, w celu ustalenia, czy należy leczyć osoby po pierwszym w życiu napadzie padaczkowym. Przedstawiono niedawno rozpoczęte badanie kliniczne nad wczesną padaczką i pojedynczymi napadami padaczkowymi.