1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł

Toksyna botulinowa – alternatywa klasycznej farmakoterapii w neurologii

Sławomir W. Cichy1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 4, 83-93

Streszczenie

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zainteresowanie toksyną botulinową (TB), jako ważnym środkiem terapeutycznym w leczeniu zaburzeń neurologicznych charakteryzujących się wzmożoną czynnością mięśniową. Artykuł omawia najbardziej popularne zastosowanie kliniczne i skuteczność iniekcji TB.