1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł

Sonograficzna ocena tętnic szyjnych w profilaktyce udaru mózgu

Marek Nowaczenko1, Zofia Łysiak1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 4, 38-47

Streszczenie

Badania tętnic szyjnych mają istotne znaczenie w profilaktyce wtórnej udaru mózgu. Ultrasonograficzne badanie metodą Duplex służy do oceny stopnia zwężenia tętnic szyjnych oraz morfologii blaszek miażdżycowych w odcinku zewnątrzczaszkowym.