1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł

Postępowanie w udarze mózgu niedokrwiennym i krwotocznym

Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1997, 4, 23-37