1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł

Migotanie przedsionków, antykoagulacja a udar mózgu

Tadeusz Mendel1, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 4, 38-47
Słowa kluczowe: migotanie przedsionków, zator mózgu, udar mózgu

Streszczenie

Zatory pochodzenia sercowego i aortalnego są ważnym klinicznie źródłem udarów mózgowych, będąc przyczyną jednego na pięć udarów niedokrwiennych mózgu. Najczęściej występują one u chorych z migotaniem przedsionków. Przedstawiliśmy metodologię i wyniki głównych badań klinicznych w profilaktyce pierwotnej i wtórnej udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków. Metaanaliza wykazała zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru o 60-70% w grupie chorych leczonych warfaryną w porównaniu z placebo.