1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 4

Artykuł

Leczenie objawowe stwardnienia rozsianego. Przegląd wybranych problemów

Jacek Zaborski1, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 4, 64-76
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, leczenie objawowe, ból, spastyczność, drżenie, zaburzenia czynnościowe układu moczowego

Streszczenie

W artykule dokonano przeglądu najbardziej istotnych problemów w leczeniu objawowym stwardnienia rozsianego (zaburzenia czynnościowe dolnych dróg moczowych, drżenie, wzmożone napięcie mięśniowe, zaburzenia seksualne, ból). W każdym przypadku leczenie objawowe winno być maksymalnie dostosowane do potrzeb pacjenta. Leczenie objawowe nie wpływa na przebieg choroby, jednakże poprzez zmniejszenie liczby powikłań przyczynia się do wyższego komfortu życia chorych i pośrednio zmniejsza śmiertelność.