Wpływ leków przeciwdepresyjnych działających na wychwyt i uwalnianie serotoniny na transport choliny w erytrocytach

1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł

Wpływ leków przeciwdepresyjnych działających na wychwyt i uwalnianie serotoniny na transport choliny w erytrocytach

Andrzej Bidziński1, Stanisław Mrozek1
1. Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 1, 71-75

Streszczenie

Przebadano wpływ na transport choliny w erytrocytach trzech preparatów, których działanie przeciwdepresyjne wiązane jest z hamowaniem przez nie wychwytu serotoniny (citalopram, fluoksetyna i norzymelidyna) oraz preparatu nasilającego uwalnianie serotoniny, któremu również przypisuje się działanie przeciwdepresyjne (tianeptyna). Stałe hamowania (Ki) dla tych związków wynosiły 25,7 uM dla norzymelidyny, 33,2 uM dla citalopramu i 55,3 uM dla fluoksetyny. W tabeli klasyfikującej leki przeciwdepresyjne według ich stałych hamowania procesu transportu choliny w erytrocytach plasuje to norzymelidynę między chlorimipraminą a mianseryną, citalopram między maprotyliną i dibenzepiną, a fluoksetynę za ostatnią w tej tabeli nomifenzyną. Tianeptyna praktycznie nie hamuje transportu choliny (przy założeniu, że wywiera pewien wpływ, Ki byłoby > 400 uM).