1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł

Uwagi o roli leków psychotropowych wpływających na układ serotoninergiczny w leczeniu schizofrenii

Jerzy Samochowiec1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie