Serotonina a działanie leków psychotropowych

1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł

Serotonina a działanie leków psychotropowych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie