1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł

Rola serotoniny w patomechanizmie chorób psychicznych oraz w działaniu leków psychotropowych

Wojciech Kostowski1
1. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie