Ocena skuteczności leczenia fluoksetyną i fluwoksaminą w grupie 146 chorych leczonych w warunkach szpitalnych

1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł

Ocena skuteczności leczenia fluoksetyną i fluwoksaminą w grupie 146 chorych leczonych w warunkach szpitalnych

Maria Beręsewicz1, Iwona Koszewska1, Łukasz Święcicki1, Stanisław Pużyński1, Antoni Kalinowski1, Dorota Rosłoniec1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 1, 50-56

Streszczenie

Przeprowadzona analiza porównawcza skuteczności terapeutycznej dwóch selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SI-5HT), stosowanych w warunkach szpitalnych w codziennej praktyce u 121 chorych z zaburzeniami depresyjnymi, głównie w przebiegu chorób afektywnych (analiza retrospektywna dokumentacji lekarskiej, badania niekontrolowane), wykazała, że stosowanie fluoksetyny wiązało się z uzyskaniem istotnie częściej dobrych popraw stanu klinicznego niż fluwoksaminy (kryterium poprawy: możliwość przebywania pacjenta w warunkach pozaszpitalnych). Brak skuteczności innych leków przeciwdepresyjnych w przeszłości (tzw. lekooporność) może zapowiadać również nieskuteczność terapeutyczną fluoksetyny i fluwoksaminy, z drugiej jednak strony oba leki bywają skuteczne u części chorych lekoopornych. Łączenie SI-5HT z innymi lekami przeciwdepresyjnymi może zwiększać skuteczność kuracji przeciwdepresyjnej. Stwierdzono, że stosowanie fluwoksaminy i fluoksetyny wiąże się z ryzykiem zmiany fazy depresyjnej w maniakalną (dotyczy to ok. 9% leczonych).