Antagoniści receptorów 5HT3 W lecznictwie psychiatrycznym

1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł

Antagoniści receptorów 5HT3 W lecznictwie psychiatrycznym

Krystyna Sobucka1, Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie