Analiza częstości i przyczyn przerywania kuracji fluoksetyną i fluwoksaminą w grupie chorych leczonych w warunkach szpitalnych

1997 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 1

Artykuł

Analiza częstości i przyczyn przerywania kuracji fluoksetyną i fluwoksaminą w grupie chorych leczonych w warunkach szpitalnych

Maria Beręsewicz1, Iwona Koszewska1, Łukasz Święcicki1, Antoni Kalinowski1, Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1997, 1, 57-70

Streszczenie

Analiza przebiegu leczenia u 122 hospitalizowanych chorych, głównie z powodu depresji w przebiegu chorób afektywnych, u których podjęto 146 kuracji selektywnymi inhibitorami wychwytu serotoniny: fluoksetyną lub fluwoksaminą, wykazała, że tolerancja obu tych leków jest zbliżona. Stwierdzono, że u 57% osób leczonych fluwoksaminą lub fluoksetyną zachodziła potrzeba przedwczesnego zakończenia kuracji. Przyczyną przerwania leczenia były objawy niepożądane lub niska skuteczność i konieczność zastosowania innego leku. Objawy niepożądane dotyczyły głównie pogorszenia stanu psychicznego (narastanie lęku, niepokoju, depresji) oraz objawów z zakresu układu pokarmowego. Chociaż przeprowadzone analizy nie potwierdzają, aby łączenie SI-5HT z poszczególnymi grupami leków psychotropowych wiązało się z pogorszeniem tolerancji to, biorąc pod uwagę możliwość interakcji farmakokinetycznych, okoliczność ta nie może być pominięta przy rozpatrywaniu przyczyn przedwczesnego zakończenia leczenia fluoksetyną i fluwoksaminą.