1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Świadoma zgoda w schizofrenii

Sławomir Sidorowicz1, Grzegorz Bagiński2
1. Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej we Wrocławiu
2. Department of Psychiatry, Eastbourne District General Hospital, W. Brytania
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 3, 62-70

Streszczenie

Na podstawie piśmiennictwa i własnego doświadczenia omówiono trudności wyłaniające się w uzyskiwaniu świadomej zgody na leczenie i udział w badaniach u chorych na schizofrenię. Uzyskiwanie świadomej zgody uznano za czasochłonny i pracochłonny proces, stawiający duże wymagania zarówno lekarzowi, jak i choremu.