1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Rozpoczynanie i kontynuowanie leczenia neuroleptycznego w schizofrenii

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych AM w Poznaniu