1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Ocena jakości życia u chorych na schizofrenię - wprowadzenie w problematykę

Jerzy Landowski1, Mikołaj Majkowicz1, Ewa Lamparska1
1. I Klinika Chorób Psychicznych AM w Gdańsku