1996 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 3

Artykuł

Nowoczesne formy rehabilitacji chorych na schizofrenię

Joanna Meder1
1. Zakład Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie